Młody Muzyk Roku 2018

Władysław Lech – klarnet

17-letni Władek jest uczniem Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie w klasie klarnetu prof. Jerzego Czyrana.

W dzieciństwie marzył o karierze pianisty. Okazało się jednak, że nie ma do tego predyspozycji. W wyborze odpowiedniego instrumentu pomógł mu nauczyciel jego siostry – także klarnecistki.

Na koncie ma wiele sukcesów jako solista i kameralista. Brał udział m.in. w III Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych w Warszawie – III miejsce solo, I miejsce zespół kameralny (2016), XI Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych w Jastrzębiu Zdroju – III miejsce solo (2016), Festiwalu Klarnetowym w Piotrkowie Trybunalskim – II miejsce solo (2017), I miejsce w kategorii zespół kameralny i nagroda specjalna dla najlepszego zespołu.

Od 2016 r jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Poza repertuarem klarnetowym, lubi muzykę ludową: polską, ukraińską, białoruską i skandynawską. Chętnie słucha muzyki jazzowej. Kocha góry i piesze wycieczki.